Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Charity Partners | Children and Families | Wales

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs exists to help communities in Wales by promoting, developing and supporting quality, affordable, accessible Out of School Childcare Clubs. Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn bodoli i helpu cymunedau yng Nghymru drwy hyrwyddo, datblygu a chefnogi clybiau gofal plant all-ysgol sydd o ansawdd, yn hygyrch ac yn fforddiadwy.

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs participated in the Pilotlight Programme. For stories from the programme take a look at the case studies.